Slim

Wat zijn de belangrijkste kwaliteiten van een succesvolle ondernemerscoach?

Leen Van de Steen

Als kennisbedrijf investeren we graag in de opleidingen van onze medewerkers. Vanuit de hoofdzetel brengen we het kennisaanbod regionaal naar onze medewerkers. Zowel hun inhoudelijke als hun soft skills worden zo aangescherpt.

Verder kunnen SBB’ers bij complexe vragen of dossiers beroep doen op onze eigen regionale experten in diverse domeinen zoals btw, vennootschapsrecht, milieu…  Op die manier garanderen we een brede deskundigheid, niet alleen aan onze klanten, maar ook aan onze medewerkers.

SBB stimuleert zijn medewerkers om de IAB-erkenning te halen. Dat waardeer ik enorm.
Lesley
SBB Boechout

SBB stimuleert collega's om hun IAB-erkenning te halen. Daarnaast begeleiden we hen in de doorgroei naar een adviserende rol. Ieder groeit op zijn eigen tempo.

Al deze initiatieven tonen aan dat onze medewerkers echte mede-ondernemers of ondernemerscoaches zijn. Op creatieve wijze geven ze invulling aan datgene wat van hen verwacht wordt. Het besef dat ze door hun kennis toegevoegde waarde creëren en hiervoor gewaardeerd worden, door zowel de klant als door SBB, geeft hen veel voldoening.