Groeien

In 4 stappen naar je ITAA-titel met SBB

Lazlo Jennes

Bij SBB stimuleren we onze medewerkers om hun ITAA-titel te behalen. Of beter gezegd: we ondersteunen hen tijdens de vorming tot gecertificeerd accountant of belastingadviseur. Lid worden kan via 2 trajecten: via beroepservaring of via stage. De meeste medewerkers stappen in dit laatste traject, dat kan worden opgedeeld in 4 belangrijke stappen: een toelatingsexamen, een stage, een bekwaamheidsexamen en tot slot de erkenning met eedaflegging en inschrijving in het openbaar register. Lazlo Jennes, dossierbeheerder accountancy & fiscaliteit bij SBB Lanaken, doorliep dit traject met de steun van zijn stagemeester Benedict. 

Stap 1: het toelatingsexamen

Het traject start met een toelatingsexamen, waarbij je vooral vakinhoudelijk gescreend wordt en waarbij de inhoud wordt bepaald naargelang je vooropleiding. “Het leuke aan SBB is dat een ITAA-titel behalen wordt aangemoedigd, maar niet verplicht. Toen ik hier begon, besloot ik dus om het traject nog niet meteen te volgen, maar me eerst in te werken”, herinnert Lazlo zich. “Uiteindelijk voelde ik me na 5 jaar van ervaring opbouwen klaar om aan het traject te beginnen.”

Stap 2: de stage

“Bij een ITAA-traject hoort ook een stage”, gaat hij verder. “Het was meteen duidelijk dat Benedict mijn stagemeester zou worden. Het is trouwens een groot voordeel als je stagemeester in hetzelfde kantoor werkt als jij. Dat maakt de communicatie en het overleg rond dossiers makkelijker.”

“In mijn rol als kantoordirecteur heb ik al heel wat collega’s begeleid tijdens hun stage”, vertelt Benedict, kantoordirecteur van SBB Lanaken. “En ik ben niet alleen. Veel senior collega’s binnen SBB nemen de rol van stagemeester op. Als stagebegeleider zorg je ervoor dat je stagiair ervaring opdoet in verschillende dossiers, ook de grotere. Zo bouw je meteen aan het vertrouwen van de klant in zijn nieuwe dossierbeheerder.”

“Ik krijg nu ook moeilijkere dossiers, zoals een onderneming met 12 vennootschappen”, aldus Lazlo. “Die kan je niet apart bekijken, want in zo’n onderneming hangt alles samen. Ik heb dus moeten leren om een helikopterview te hanteren. Door deze training on the job krijgen mijn kennis en ervaring een extra boost.”

Door intensief werkplekleren krijgen mijn kennis en ervaring een extra boost.
Lazlo Jennes
dossierbeheerder accountancy & fiscaliteit

“Om te slagen voor de stage heb je wel wat drive nodig. Naast de reguliere opleidingen zijn er ook extra stageseminaries en tussentijdse proeven. Die laatste vragen om de nodige studietijd”, legt Benedict uit. “Het ITAA-traject volgen via SBB biedt wel wat voordelen. Zo worden de kosten van voorbereidende opleidingen bij het ITAA terugbetaald, komen quasi alle interne opleidingen in aanmerking om erkende vormingsuren op te bouwen en kan je onder bepaalde voorwaarden ook externe opleidingen volgen.”

Om te slagen voor de stage heb je wel wat drive nodig. Naast de reguliere opleidingen zijn er ook extra stageseminaries en tussentijdse proeven. Die laatste vragen om de nodige studietijd.
Benedict Lathouwers
kantoordirecteur

Stap 3: het bekwaamheidsexamen

Het bekwaamheidsexamen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling examen. Daarin komen naast puur inhoudelijke vakken onder meer de deontologie van de job als accountant en de antiwitwas aan bod.

“Tijdens het finale mondelinge examen word je ruimer beoordeeld”, vertelt Lazlo. “De jury kijkt bijvoorbeeld naar je maturiteit en hoe je omgaat met klanten, ook wanneer het om moeilijkere technische issues gaat waar je misschien niet meteen een antwoord op hebt. Achteraf gezien was dat best pittig. Om ITAA-stagiairs zich optimaal te laten voorbereiden op de bekwaamheidsexamens, is het mooi meegenomen dat SBB een aantal dagen studieverlof biedt.

Stap 4: de erkenning

De laatste stap in het ITAA-traject is de erkenning en inschrijving in het openbaar register. Lazlo herinnert zich dat als een leuk moment. “Sindsdien merk ik ook dat collega’s mij steeds vaker opzoeken. Ik vind het dan ook heel waardevol om de kennis en ervaring die ik tijdens het traject heb opgedaan met hen te delen.”

“Het is altijd fijn als je merkt dat een medewerker de drive en ambitie heeft om ervoor te gaan”, aldus Benedict. “Dit traject versterkt trouwens niet één medewerker, maar je hele team. Elke dag hebben we wel een klein of groot moment van kennisdeling. Want samen weet je nu eenmaal meer. In ons grotere kantoor heeft elke collega zijn specialisatie. En omdat wij bij elkaar terechtkunnen, kunnen de klanten terecht bij ons.”
    
“Ik zou dus zeker aanraden om voor je ITAA-titel te gaan”, besluit Lazlo. “Je moet hard werken, maar tegelijk voel je je sterker worden als dossierbeheerder. Daardoor haal je nog meer voldoening uit je werk. Het is ook een mooi visitekaartje. En het is natuurlijk fijn om collega’s te helpen. Zij weten dat ze bij mij terechtkunnen met een moeilijk dossier. En als kers op de taart kreeg ik van SBB een mooie bonus bij het behalen van mijn ITAA-titel.”

Ook deze collega's slaagden dit jaar voor hun ITAA-examen

De afgelopen 4 jaar kreeg ik ook binnen het kantoor de mogelijkheid om jaar na jaar te groeien in mijn functie van dossierbeheerder naar consultant. Het was pittig om zowel op professioneel vlak te groeien in mijn job én daarnaast mijn ITAA-traject succesvol af te leggen. Maar ik ben er van overtuigd dat mijn professionele groei bijdragen heeft tot het behalen van mijn titel.
Jolien Van Leeuwe
senior consultant accountancy & fiscaliteit, kantoor Loppem
Ik zou zeker aanraden om de ITAA-opleiding te volgen. Het behalen van deze titel was een erg belangrijke mijlpaal in mijn carrière. Het is een extra bevestiging van je kunnen en is een goede ondersteuning in je persoonlijke groei. Doordat zoveel collega's het ITAA- traject tegelijkertijd volgen, vind je ook heel veel steun bij elkaar.
Cédric De Witte
consultant accountancy & fiscaliteit, kantoor Turnhout

Ook je ITAA-titel behalen?

Heb jij ook de ambitie om je ITAA-titel te behalen? Bij SBB zijn intussen meer dan 100 medewerkers ITAA-gecertificeerd en lopen een 30-tal collega’s momenteel stage.

Ontdek meer over ons opleidingsaanbod

Gerelateerde verhalen