Groeien

"Wij mogen als accountant en belastingconsulent mee deel uitmaken van mensen hun levens en dromen"

Sarah Heeren

Na een diepgaande opleiding en een pittig examen bij het IAB mag je jezelf accountant noemen. Bijna 20 jaar geleden startte Inge Kerckhofs, na zeven jaar beroepservaring, met de opleiding. “De meerwaarde van het traject blijft voelbaar”, zegt ze. Sinds anderhalf jaar is ze senior accountant en belastingconsulent bij SBB. Samen met de kantoordirecteur en drie andere senior accountants bepaalt ze de richting van het kantoor, begeleidt ze collega’s in hun professionele groei én coacht ze klanten naar een beter en bewuster ondernemerschap. 

Inge Kerckhofs straalt een professioneel en vriendelijk enthousiasme uit als ze ons verwelkomt in het moderne SBB-kantoor in Boechout. “Het is een eer om geïnterviewd te worden voor Accountancy & Tax”, zegt ze. “Ik vind het een mooie uitdaging om de kennis en werkethiek van collega’s naar een hoger niveau te tillen en ik hoop van harte dat het delen van mijn ervaringen ook anderen inspireert”. 

Inge startte haar carrière in 1993 in een klein boekhoudkantoor waar ze uiteindelijk 24 jaar werkte. Haar werkgever stimuleerde haar om de opleiding aan het Instituut te starten en daar is ze dankbaar voor. “Toen ik van school kwam, waren de linken tussen de verschillende domeinen – personenbelasting, btw, vennootschapsbelasting, … - niet zo duidelijk voor mij. De vorming die het Instituut aanbiedt, maakt deze linken zichtbaar en geeft je de diepgang en de inzichten waar je dagdagelijks mee aan de slag kunt. Ik merk wel dat de hogeschoolopleidingen intussen praktijkgerichter zijn en dat jongeren meer kennis van het geheel hebben wanneer ze beginnen werken”.

Wat is de meerwaarde van (intern) lid te zijn van het Instituut?

Inge Kerckhofs: “De meerwaarde is enorm. De titels van accountant en belastingconsulent openen veel deuren en dat was ook zeer voelbaar toen ik de stap zette om van werkplek te veranderen. Er is een merkbare appreciatie voor de expertise die ik meebracht en dat uit zich op verschillende manieren. Toen ik begon bij SBB kreeg ik de tijd om me in te werken. Ik was aanwezig op events, bezocht scholen en kon uitgebreid kennismaken met een andere kant van het accountant en belastingconsulent zijn. Van mijn titels wordt verwacht dat ik andere mensen een inkijk geef in hoe wij in onze job van betekenis kunnen zijn en dat heeft mijn eigen passie voor de job nog meer vergroot.”

Je startte in een klein kantoor. Is er een groot verschil met hoe je dagen nu worden ingevuld?

Inge Kerckhofs: “Het is amper te vergelijken. In een klein kantoor en als extern lid doe je alles zelf, van a tot z. Het is van belang dat je aandacht hebt voor je eigen ondernemerschap. Naast het begeleiden van je klanten ben je immers verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van je eigen onderneming, hoe klein of groot ze ook is.

In het grote kantoor waar ik nu werk, krijg ik de kans om me meer toe te leggen op de adviesrol. Het boekhoudkundige van de dossiers wordt voorbereid door jongere collega’s en het is mijn taak om hen bijstand te verlenen, uitleg te geven en op te leiden. Deze werkwijze geeft me ruimte om te focussen op de controle van de dossiers en diepgaandere besprekingen met de klanten. Er is tijd om opportuniteiten te bekijken en te bespreken en zo renderen contacten in beide richtingen.

En dat niet alleen. De structuur van een groot kantoor geeft ook een bepaald comfort en een zekere rust. Er wordt veel expertise verzameld op een plek waar mensen met verschillende interesses en kwaliteiten samenkomen. We leren van elkaar, delen onze kennis, stellen vragen en betrekken elkaar in het advies. We hebben hier onze eigen juridische adviseurs en successieplanners bijvoorbeeld. Als ik in een gesprek voel dat uitdieping op dat domein van toepassing is, kan ik de betreffende collega aanspreken. Zo zijn we in staat een excellente totaalservice te bieden die de langetermijnrelaties met de klanten ten goede komt.”

Ik ben een soort kwaliteitscoach voor de collega’s. Vanuit mijn expertise en eigen ervaringen probeer ik iemand te zijn die jongere mensen kunnen vertrouwen en waarop ze kunnen bouwen.
Inge
SBB Boechout

Hoe ziet een typische werkdag eruit voor jou? 

Inge Kerckhofs: “Een typische werkdag bestaat eigenlijk niet. Mijn agenda is netjes ingedeeld, toch is het buiten de geplande afspraken vooral een houvast. Advies, begeleiding, klantenafspraken, facturatie, meetings, sturing van het kantoor, … De dagen zijn goed gevuld en vliegen voorbij. Ik werk dan misschien niet voor mijn eigen zaak, maar handel steeds alsof het over mijn eigen klanten gaat. Dat is voor mij de enige juiste mentaliteit.

Mijn job bestaat verder uit twee belangrijke elementen. Enerzijds ben ik ondernemerscoach. De klanten waarmee ik in gesprek ga, daag ik uit om na te denken over hun dromen en de realiseerbaarheid ervan. Hoeveel heb je netto nodig elke maand? Hoeveel moet je factureren om ervan te kunnen leven? Welke kosten zijn er? Naast deze cijfervragen zijn de menselijke vragen van groot belang. Wat wil je bereiken als ondernemer? Hoe ziet je persoonlijke situatie eruit en hoe kan je professionele situatie daarop aansluiten? Het gaat over mensen en net dat maakt de job boeiend en verrijkend.

Anderzijds ben ik een soort kwaliteitscoach voor de collega’s. Ik vind het heel belangrijk om tijd voor hen te maken en hen de nodige info te geven zodat ze professioneel kunnen groeien. Ik leer hen hoe ze correct moeten werken, hoe documenten eruit dienen te zien, welke vragen ze moeten stellen en hoe ze kun klantencontacten kunnen optimaliseren. Ik geef feedback en bewaak de kwaliteit. Ik heb die steun in het begin van mijn carrière veel minder gehad en vanuit mijn expertise en eigen ervaringen probeer ik iemand te zijn die jongere mensen kunnen vertrouwen en waarop ze kunnen bouwen.”

De voorbije jaren is er veel veranderd in het werkveld. De opkomst van digitalisering, wetten die verstrengd worden, enzovoort. Hoe uit zich dat in je werk? 

Inge Kerckhofs: “De opmars van de digitalisering zorgt er mee voor dat er tijd ontstaat om dossiers op te waarderen. Elke nieuwe klant bij ons leert werken met ons digitaal klantenplatform sbbSLIM en dat is een evolutie die we met open armen ontvangen. Vroeger verhoogde onze werkdruk enorm in de periode van de aangiftes omdat de verwerking van de documenten die de klanten binnenbrachten veel aandacht vroeg. Nu laden ze die documenten zelf op en kan de verwerking ervan door ons meteen gebeuren waardoor die pieken wegvallen. De klanten kunnen ook cijfers en historieken raadplegen en rapporten aan de hand van dashboards zien. Dat creëert een grotere betrokkenheid waarop beide partijen kunnen inspelen. De digitalisering toont zich ook op andere vlakken: de uitrol van het UBO-register en de ingebruikneming van eStox zorgen voor een beter overzicht, voor de klanten én voor ons. In de toekomst zal deze manier van werken een nog grotere vanzelfsprekendheid worden en zal er een positieve verschuiving merkbaar zijn in onze job: ontwikkeling, advies en de verfijning van deze twee zullen de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen. Wie iets ziet in deze manier van werken is overigens welkom bij SBB. Door onze sterke groei hebben wij nog heel wat openstaande vacatures.


De verstrenging en uitbreiding van de antiwitwaswetgeving is iets helemaal anders. De risico-inschatting die we nu moeten doen heeft een grote impact gehad op de manier van werken. Ook deze impact is positief te noemen. De screening in het begin van het klantencontact bijvoorbeeld vertelt ons zaken die onze beoordeling een stevige basis geeft waardoor beide partijen minder snel voor verrassingen komen te staan. Ik kan wel begrijpen dat het voor kleine kantoren niet evident is om alle wetmatigheden te implementeren. Zij moeten dit zelf coördineren terwijl deze taken in een groter kantoor door specialisten ter zake worden uitgewerkt. De info die het IAB ter beschikking stelt op onder andere BeExcellent is daarom zeer waardevol voor de kleinere kantoren en externe leden.”

Waar kan het Instituut volgens jou nog meer ondersteuning bieden?

Inge Kerckhofs: “Een accountant of belastingconsulent is in deze moderne tijd ook een ondernemerscoach. We hebben veel aandacht voor de mens achter de cijfers. Ik denk dat het interessant is om in de permanente vorming workshops te integreren rond deze menselijke factor. Hoe breng je moeilijk nieuws? Hoe bouw je een gesprek op? Hoe ga je om met collega’s? Hoe geef je opbouwende feedback en hoe ga je om met feedback? Niet iedereen is hier van nature goed in terwijl het er wel bijhoort.”

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen voor de toekomst?

Inge Kerckhofs: “De aankomende fusie tussen het IAB en het BIBF zal het landschap een stuk vereenvoudigen, de samenvoeging op zich is echter niet eenvoudig. Kwaliteit is en blijft steeds prioriteit en het is een boeiende, doch ook immense uitdaging om alles zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Daarnaast zou ik graag zien dat ons beroep als aantrekkelijker en toegankelijker wordt beschouwd dan nu soms het geval is. Ik ben een gepassioneerd accountant en belastingconsulent en ik doe elke dag mijn best om een positief imago te creëren rond ons beroep. Zoals reeds aangegeven gaat het niet alleen over cijfers, maar ook over mensen, hun levens en hun dromen. Wij mogen daar als accountant en belastingconsulent mee deel van uitmaken en dat mag best meer in de verf worden gezet.”

Artikel geschreven door Nathalie De Jongh voor Accountancy & Tax nr. 3/2019

Gerelateerde verhalen